Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
September
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,2 0,4
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 -0,1 -0,6
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,0 1,6
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 2,1 -1,6
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 -0,0 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 1,0 0,4
06 HÄLSOVÅRD 48,8 0,2 6,7
07 TRANSPORT 134,0 0,2 0,1
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 0,6 2,0
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 0,1 -0,4
10 UTBILDNING 4,2 1,3 2,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 -0,4 1,7
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 -0,1 -0,8

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/09/khi_2016_09_2016-10-14_tau_002_sv.html