Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2019
September
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,0 0,9
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 128,4 -0,8 0,3
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 47,9 0,0 5,0
03 KLÄDER OCH SKODON 44,7 1,2 0,3
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 243,2 0,2 1,8
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 51,1 1,3 -0,2
06 HÄLSOVÅRD 51,0 -0,1 1,2
07 TRANSPORT 141,6 -0,2 -0,5
08 KOMMUNIKATIONER 24,3 -0,4 1,0
09 REKREATION OCH KULTUR 114,0 0,3 -0,2
10 UTBILDNING 4,4 1,4 1,6
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 74,6 -0,6 2,4
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 74,8 0,1 0,5

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2019, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2019/09/khi_2019_09_2019-10-14_tau_002_sv.html