Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2021
Januari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,3 0,9
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 136,6 0,6 0,4
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 52,9 2,3 5,1
03 KLÄDER OCH SKODON 35,3 -2,2 1,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 269,0 0,3 0,4
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,5 -0,3 -1,2
06 HÄLSOVÅRD 52,8 -0,1 0,6
07 TRANSPORT 127,6 1,1 1,1
08 KOMMUNIKATIONER 27,8 -1,3 1,7
09 REKREATION OCH KULTUR 102,2 -0,1 0,4
10 UTBILDNING 5,2 -0,3 1,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 59,8 0,4 1,3
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 75,3 0,6 1,4

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/01/khi_2021_01_2021-02-19_tau_002_sv.html