Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2021
Februari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,4 0,9
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 136,6 0,3 -0,2
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 52,9 0,3 4,7
03 KLÄDER OCH SKODON 35,3 0,2 -2,4
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 269,0 0,5 1,2
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,5 0,7 -1,0
06 HÄLSOVÅRD 52,8 -0,4 0,5
07 TRANSPORT 127,6 1,4 2,7
08 KOMMUNIKATIONER 27,8 -1,0 0,6
09 REKREATION OCH KULTUR 102,2 0,2 -0,1
10 UTBILDNING 5,2 0,0 1,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 59,8 -0,0 0,9
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 75,3 -0,4 1,0

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/02/khi_2021_02_2021-03-15_tau_002_sv.html