Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2021
Mars
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,2 1,3
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 136,6 0,2 0,5
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 52,9 -0,0 4,6
03 KLÄDER OCH SKODON 35,3 1,5 -2,3
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 269,0 0,1 1,6
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,5 -0,8 -2,3
06 HÄLSOVÅRD 52,8 2,3 0,5
07 TRANSPORT 127,6 0,8 5,4
08 KOMMUNIKATIONER 27,8 0,4 1,1
09 REKREATION OCH KULTUR 102,2 -0,3 -0,2
10 UTBILDNING 5,2 0,0 1,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 59,8 -0,1 1,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 75,3 -0,0 0,3

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/03/khi_2021_03_2021-04-14_tau_002_sv.html