Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2021
April
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,4 2,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 136,6 0,1 0,8
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 52,9 0,4 4,7
03 KLÄDER OCH SKODON 35,3 0,4 0,5
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 269,0 0,2 1,7
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,5 0,1 -1,3
06 HÄLSOVÅRD 52,8 2,5 0,5
07 TRANSPORT 127,6 0,5 7,5
08 KOMMUNIKATIONER 27,8 0,8 1,5
09 REKREATION OCH KULTUR 102,2 0,3 0,8
10 UTBILDNING 5,2 0,0 1,7
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 59,8 -0,0 1,6
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 75,3 0,1 0,5

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/04/khi_2021_04_2021-05-14_tau_002_sv.html