Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2021
Juni
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 -0,1 2,0
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 136,6 -0,4 -0,4
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 52,9 0,1 4,8
03 KLÄDER OCH SKODON 35,3 -3,9 -1,9
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 269,0 0,3 2,3
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,5 0,2 0,1
06 HÄLSOVÅRD 52,8 -0,1 0,9
07 TRANSPORT 127,6 -0,1 5,7
08 KOMMUNIKATIONER 27,8 0,5 2,1
09 REKREATION OCH KULTUR 102,2 0,3 1,6
10 UTBILDNING 5,2 0,0 1,7
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 59,8 0,6 2,4
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 75,3 -0,1 0,2

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/06/khi_2021_06_2021-07-14_tau_002_sv.html