Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

2021
December
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 -0,1 3,5
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 136,6 -0,3 1,7
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 52,9 -0,1 4,2
03 KLÄDER OCH SKODON 35,3 -0,5 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 269,0 -0,2 5,2
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,5 0,4 1,9
06 HÄLSOVÅRD 52,8 0,0 0,3
07 TRANSPORT 127,6 -0,6 8,5
08 KOMMUNIKATIONER 27,8 0,3 4,3
09 REKREATION OCH KULTUR 102,2 0,6 1,9
10 UTBILDNING 5,2 0,0 0,3
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 59,8 0,3 2,8
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 75,3 0,2 -0,9

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/12/khi_2021_12_2022-01-14_tau_002_sv.html