Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2022 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
Februari
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 4,39 4,27 0,12
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 4,48 4,49 -0,01
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 2,26 0,06 2,20
03 KLÄDER OCH SKODON -0,36 -0,36 0,00
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 7,61 7,68 -0,07
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 2,06 2,06 0,00
06 HÄLSOVÅRD -0,64 -0,64 0,00
07 TRANSPORT 9,78 9,78 0,00
08 KOMMUNIKATIONER 6,21 6,21 0,00
09 REKREATION OCH KULTUR 2,75 2,75 0,00
10 UTBILDNING 0,71 0,71 0,00
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 3,82 3,83 -0,01
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER -0,31 -0,31 0,00
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2022, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2022/02/khi_2022_02_2022-03-14_tau_007_sv.html