Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2011

Stenkolsförbrukningen minskade med 14 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 14 procent under januari–september jämfört med motsvarande period året innan. Totalt 3,3 miljoner ton (84 PJ) stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 6 procent jämfört med året innan.

Stenkolsförbrukning, mn t

Stenkolsförbrukning, mn t
Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är preliminära.

Den förbättrade vattensituationen i Sverige och Norge förändrade elmarknaden i Norden i början av sommaren. Det systempris som beskriver marknadspriset på el sjönk med över 20 procent under tredje kvartalet på den nordiska elbörsen. Nettoimporten av el från Norden ökade samtidigt till nästan det tredubbla. Separat produktion av kondenskraft sjönk med över 50 procent i Finland. Exporten av kolkondensel har vänt till import av vattenel.

Under januari–september var förbrukningen av stenkol 7 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt. I semtember 2011 var stenkolslagren 10 procent större än året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2011/09/kivih_2011_09_2011-10-27_tie_001_sv.html