Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 28.3.2006

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 4,2 procent i februari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i februari med 4,2 procent från februari 2005. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 4,1 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.4.2006.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2006


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
02/2006 02/2006
Värde 109,1 4,2
Volym 105,3 4,1
*) Årsförändringen jämför februari 2006 med motsvarande månad året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 11/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 21/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln, 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/02/klv_2006_02_2006-03-28_tie_001_sv.html