Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 6,8 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 6,8 procent större i september 2006 än året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade med 8,5 procent och inom dagligvaruhandeln med 6,8 procent från september året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 9,1 procent och inom partihandeln 6,0 procent större än i september år 2005. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i september med 6,7 procent från året innan.

Under juli-september ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,0 procent, dvs. ökningen accelererade från föregående kvartal. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 9,4 procent och inom partihandeln 10,2 procent större än under motsvarande period året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i september var försäljningen inom handeln 9,1 procent större än under motsvarande period år 2005.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, september 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Årsförändring för den senaste månaden%*
10-12/2005 01-03/2006 04-06/2006 07-09/2006 09/2006
Handel totalt 6,6 10,6 8,0 9,1 6,7
Bilhandel 6,4 11,2 6,1 9,4 9,1
Partihandel 7,1 12,2 9,7 10,2 6,0
Detaljhandel 5,4 6,2 5,6 6,0 6,8
- dagligvaruhandel 3,5 4,2 5,9 6,2 6,8
- varuhushandel 6,0 7,2 6,4 5,8 8,5
*) Årsförändringen jämför september månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/09/klv_2006_09_2006-11-10_tie_002_sv.html