Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Publicerad: 16.4.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,2 procent i februari

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 7,2 procent större i februari 2007 än året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade under samma tid med 8,5 procent och inom dagligvaruhandeln med 6,3 procent från motsvarande månad året innan. Inom bilhandeln var försäljningen 10,8 procent och inom partihandeln 5,5 procent större än i februari år 2006. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i februari med 6,8 procent från året innan.

Under december-februari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,3 procent, dvs. ökningen avtog något från föregående tremånadersperiod. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 7,5 procent och inom partihandeln 6,8 procent större än under motsvarande period året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i februari ökade försäljningen inom handeln med 6,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, februari 2007 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar %** Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/06 06-08/06 09-11/06 12/06-02/07 02/2007
Handeln totalt 8,1 10,7 8,1 6,8 6,8
Bilhandel 7,6 10,6 7,4 7,5 10,8
Partihandel 9,4 12,7 9,0 6,8 5,5
Detaljhandel 5,2 6,1 6,4 6,3 7,2
- dagligvaruhandel 4,3 6,1 5,4 5,8 6,3
- varuhushandel 6,3 5,5 6,7 7,0 8,5
*) Årsförändringen jämför februari månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, februari Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/02/klv_2007_02_2007-04-16_tie_002_sv.html