Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 2,0 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,0 procent i februari jämfört med februari 2009. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 1,3 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 0,2 procent och inom bilhandeln med 3,9 procent. Försäljningen inom den totala handeln låg i februari på samma nivå som året innan.

Försäljningen inom detaljhandeln ökade under januari-februari med 1,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom partihandeln minskade försäljningen med 0,8 procent och inom bilhandeln med 5,1 procent. Försäljningen inom hela handeln var under januari-februari 0,8 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, februari 2010 och början av år 2010, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste
månadens
årsförändring %1)
Kumulativ
årsförändring2)
01-03/09 04-06/09 07-09/09 10-12/09 02/10 01-02/10
Handeln totalt (G) -14,6 -18,8 -17,8 -8,6 0,0 -0,8
Bilhandel (45) -28,2 -35,4 -32,6 -19,1 -3,9 -5,1
Partihandel (46) -16,2 -21,8 -21,6 -11,1 -0,2 -0,8
Detaljhandel (47) -2,3 -3,1 -2,3 0,9 2,0 1,0
- dagligvaruhandel3) 1,9 2,7 1,6 2,2 2,8 1,3
1) Årsförändringen jämför februari månad år 2010 med motsvarande månad året innan.
2) Kumulativ årsförändring jämför januari-februari år 2010 med motsvarande period året innan.
3) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34 procent år 2008
enligt företags- och arbetsställeregistret.

Ändring av bokföringspraxis inom bilhandeln

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april 2009. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för föregående period april-februari har raderats från siffrorna för årsförändringen för april 2009 till februari 2010.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för början av år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för början av året revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik. Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi.

Källa: Omsättning inom handeln 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/02/klv_2010_02_2010-04-15_tie_002_sv.html