Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2010 04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-12/2010 12/2010
Handeln totalt (G) 2,6 9,3 10,6 13,6 9,2 14,5
Bilhandel (45) -1,4 25,7 24,4 29,9 19,4 32,5
Partihandel (46) 3,7 9,4 11,5 15,3 10,2 17,8
Detaljhandel (47) 2,0 3,4 4,4 5,3 3,8 4,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 3,9 2,6 4,8 5,9 4,3 6,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2010, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/12/klv_2010_12_2011-02-11_tau_001_sv.html