Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2010 04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-02/2011 01/2011
Handeln totalt (G) 2,4 9,0 10,4 12,8 12,2 10,3
Bilhandel (45) -1,5 25,7 24,3 28,1 32,2 41,7
Partihandel (46) 3,3 8,8 11,2 14,2 11,6 6,9
Detaljhandel (47) 2,3 3,4 4,3 5,4 6,0 6,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 3,9 2,6 4,8 6,5 6,9 6,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2011, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/02/klv_2011_02_2011-04-08_tau_001_sv.html