Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/10-01/11 02-04/2011 05-07/2011 08-10/2011 01-10/2011 10/2011
Handeln totalt (G) 13,1 10,4 7,9 9,0 9,2 8,7
Bilhandel (45) 28,4 32,2 8,3 11,5 17,2 15,9
Partihandel (46) 14,6 8,5 9,0 9,6 9,2 8,7
Detaljhandel (47) 5,6 5,2 5,6 6,7 5,8 5,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 6,8 6,4 7,2 8,0 7,1 5,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951, Tiina Talvio (09) 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/10/klv_2011_10_2011-12-13_tau_001_sv.html