Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren 2012
01 02 03 04 05
Handeln totalt (G) 1:a offentliggörandet, % 12,5 11,4 10,8 1,7 2,7
Senaste offentliggörandet (2012-08-14) , % 10,9 10,3 8,5 1,2 3,4
Revidering, procentenhet -1,6 -1,1 -2,3 -0,5 0,7
Bilhandel (45) 1:a offentliggörandet, % 16,2 7,0 46,3 -13,5 2,4
Senaste offentliggörandet (2012-08-14) , % 17,1 8,3 37,4 -13,2 5,4
Revidering, procentenhet 0,9 1,3 -8,9 0,3 3,0
Partihandel (46) 1:a offentliggörandet, % 13,4 13,5 2,4 6,1 2,5
Senaste offentliggörandet (2012-08-14) , % 11,4 11,5 2,1 4,9 2,8
Revidering, procentenhet -2,0 -2,0 -0,3 -1,2 0,3
Detaljhandel (47) 1:a offentliggörandet, % 9,0 9,0 9,0 1,4 3,7
Senaste offentliggörandet (2012-08-14) , % 6,8 8,8 7,6 1,5 3,6
Revidering, procentenhet -2,2 -0,2 -1,4 0,1 -0,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 1:a offentliggörandet, % 8,5 9,6 9,8 1,6 5,0
Senaste offentliggörandet (2012-08-14) , % 6,5 9,5 9,0 2,0 5,0
Revidering, procentenhet -2,0 -0,1 -0,8 0,4 0,0
Varuhushandel (4719) 1:a offentliggörandet, % 4,3 5,5 9,0 -2,4 1,9
Senaste offentliggörandet (2012-08-14) , % 4,5 6,2 9,6 -1,8 1,8
Revidering, procentenhet 0,2 0,7 0,6 0,6 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2009 -0,1 0,8
2010 -0,3 0,9
Bilhandel (45) 2009 2,4 2,4
2010 -1,5 2,9
Partihandel (46) 2009 -0,4 1,2
2010 0,1 1,0
Detaljhandel (47) 2009 -0,5 1,0
2010 -0,6 0,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2009 0,1 0,6
2010 -0,3 0,7
Varuhushandel (4719) 2009 -0,6 0,7
2010 0,1 0,9
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/06/klv_2012_06_2012-08-14_rev_001_sv.html