Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2011 01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 01-09/2012 09/2012
Handeln totalt (G) 5,3 9,8 2,2 -0,2 3,7 -2,7
Bilhandel (45) 15,2 21,8 -2,5 -18,4 0,3 -21,7
Partihandel (46) 4,0 7,9 2,8 1,6 3,9 -1,6
Detaljhandel (47) 3,9 7,7 3,2 4,0 4,8 3,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 4,7 8,3 3,7 4,6 5,4 3,6
Varuhushandel (4719) 3) 1,2 6,8 2,0 3,5 3,9 3,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34,7 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 17,3 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2012, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/09/klv_2012_09_2012-11-14_tau_001_sv.html