Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2011-02/2012 03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 01-11/2012 11/2012
Handeln totalt (G) 7,1 4,3 1,3 -1,9 2,7 -3,4
Bilhandel (45) 12,2 9,2 -10,5 -23,1 -4,6 -27,3
Partihandel (46) 6,5 3,3 2,3 0,3 3,4 -1,5
Detaljhandel (47) 6,0 3,9 4,3 3,7 4,6 4,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 6,5 4,9 4,8 4,2 5,2 5,4
Varuhushandel (4719) 3) 3,5 2,9 4,1 3,2 3,7 4,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34,7 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 17,3 procent år 2010 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2012, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/11/klv_2012_11_2013-01-14_tau_001_sv.html