Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2013

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i december med 2,1 procent från året innan

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i december med 2,1 procent jämfört med december 2011. Samtidigt minskade försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, med 1,4 procent inom detaljhandeln. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,6 procent och inom varuhushandeln med 2,3 procent från motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 1,8 procent och inom bilhandeln med 28,4 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln gick ned med 3,7 procent i december.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under hela år 2012 ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,3 procent och inom partihandeln med 3,0 procent från året innan. Däremot sjönk försäljningen inom bilhandeln med 6,4 procent under motsvarande period. Ändringen i bilskatten som trädde i kraft år i början av april 2012 inverkade på utvecklingen av försäljningen inom bilhandeln år 2012. Under det första halvåret 2012 steg försäljningen inom den totala handeln med 5,8 procent, men under det andra halvåret vände försäljningen nedåt med 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom hela handeln var ökningen därmed 2,1 procent under januari–december jämfört med året innan.

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 14.3.2013.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/12/klv_2012_12_2013-02-13_tie_002_sv.html