Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 11/2012-01/2013 01/2013
Handeln totalt (G) 6,5 2,5 -0,9 -3,4 -2,1
Bilhandel (45) 10,6 -1,0 -21,1 -26,7 -25,7
Partihandel (46) 5,9 2,5 1,5 -0,9 2,0
Detaljhandel (47) 5,7 3,9 3,4 2,9 2,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 6,4 4,2 4,4 4,0 2,9
Varuhushandel (4719) 3) 4,2 3,6 2,6 2,4 0,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/01/klv_2013_01_2013-03-14_tau_001_sv.html