Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-02/2013 02/2013
Handeln totalt (G) 9,9 2,2 -1,1 -2,0 -5,0 -8,6
Bilhandel (45) 22,0 -2,5 -18,7 -24,4 -27,2 -28,6
Partihandel (46) 7,9 2,9 0,6 0,5 -2,6 -7,7
Detaljhandel (47) 7,7 3,2 3,2 3,2 2,0 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 8,3 3,8 3,9 4,2 1,9 0,8
Varuhushandel (4719) 3) 6,6 1,8 3,2 2,8 -0,5 -1,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/02/klv_2013_02_2013-04-12_tau_001_sv.html