Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 01-03/2013 03/2013
Handeln totalt (G) 2,2 -1,1 -2,0 -7,4 -7,4 -11,7
Bilhandel (45) -2,5 -18,7 -24,3 -35,8 -35,8 -47,3
Partihandel (46) 2,9 0,6 0,5 -2,7 -2,7 -4,0
Detaljhandel (47) 3,2 3,2 3,1 0,6 0,6 -0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 3,8 3,9 4,1 2,1 2,1 3,2
Varuhushandel (4719) 3) 1,8 3,2 2,8 -1,2 -1,2 -2,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/03/klv_2013_03_2013-05-15_tau_001_sv.html