Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 01-04/2013 04/2013
Handeln totalt (G) 2,2 -1,1 -2,0 -7,5 -6,0 -1,3
Bilhandel (45) -2,5 -18,7 -24,3 -35,8 -30,5 -11,6
Partihandel (46) 2,9 0,6 0,5 -3,4 -2,7 -0,5
Detaljhandel (47) 3,2 3,2 3,1 0,4 0,8 1,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 3,8 3,9 4,1 2,8 2,3 0,9
Varuhushandel (4719) 3) 1,8 3,3 2,9 -1,1 -0,2 2,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/04/klv_2013_04_2013-06-12_tau_001_sv.html