Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 01-07/2013 07/2013
Handeln totalt (G) -1,1 -2,0 -7,8 -3,0 -4,5 1,0
Bilhandel (45) -18,7 -24,3 -35,9 -14,8 -23,8 -4,6
Partihandel (46) 0,6 0,5 -3,6 -2,5 -2,4 1,9
Detaljhandel (47) 3,2 3,1 0,0 1,0 0,7 1,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 3,9 4,1 2,3 2,3 2,3 2,3
Varuhushandel (4719) 3) 3,3 2,9 -0,9 1,9 0,6 0,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/07/klv_2013_07_2013-09-12_tau_001_sv.html