Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-02-14)
G Handel 07/2013 1,0 0,9 -0,1
08/2013 -1,3 -2,0 -0,7
09/2013 -0,5 0,3 0,8
10/2013 0,2 0,1 -0,1
11/2013 -3,6 -3,8 -0,2
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 07/2013 -4,6 -4,7 -0,1
08/2013 1,0 -0,3 -1,3
09/2013 5,6 5,1 -0,5
10/2013 8,5 7,3 -1,2
11/2013 -0,6 -1,4 -0,8
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 07/2013 1,9 1,6 -0,3
08/2013 -2,6 -3,1 -0,5
09/2013 -1,4 -0,3 1,1
10/2013 -1,5 -1,6 -0,1
11/2013 -6,1 -5,7 0,4
47 Detaljhandel utom med motorfordon 07/2013 1,3 1,7 0,4
08/2013 0,5 -0,5 -1,0
09/2013 -0,6 -0,3 0,3
10/2013 0,8 0,7 -0,1
11/2013 0,2 -1,0 -1,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 07/2013 2,3 3,2 0,9
08/2013 2,3 2,5 0,2
09/2013 0,5 0,7 0,2
10/2013 2,4 3,2 0,8
11/2013 1,3 1,1 -0,2
Varuhushandel (4719) 07/2013 0,5 0,0 -0,5
08/2013 -0,3 -0,8 -0,5
09/2013 -3,6 -3,6 0,0
10/2013 0,6 0,8 0,2
11/2013 0,9 1,0 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2010 -0,3 0,9
2011 -0,8 1,1
2012 -0,7 0,9
Bilhandel (45) 2010 -1,5 2,9
2011 -2,6 2,6
2012 0,6 2,3
Partihandel (46) 2010 0,1 1,0
2011 -0,5 1,2
2012 -0,8 1,1
Detaljhandel (47) 2010 -0,6 0,8
2011 -1,1 1,1
2012 -0,7 0,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2010 -0,3 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,5 0,7
Varuhushandel (4719) 2010 0,1 0,9
2011 -0,1 0,4
2012 0,1 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/12/klv_2013_12_2014-02-14_rev_001_sv.html