Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2014

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,1 procent i januari jämfört med januari 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 4,3 procent och inom varuhushandeln med 3,8 procent från föregående år. Inom bilhandeln ökade försäljningen med 13,4 procent från året innan. Till ökningen av bilhandeln bidrog för sin del den svaga försäljningen i januari 2013. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 1,7 procent från året innan. Inom hela handeln steg försäljningen med 1,3 procent i januari jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen i januari med 0,8 procent från januari året innan. Inom partihandeln sjönk försäljningsvolymen med 0,9 procent, medan försäljningsvolymen inom bilhandeln steg med 13,7 procent. Det innebär att försäljningsvolymen inom hela handeln ökade med 1,4 procent i januari jämfört med året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningsvolymen inom detaljhandeln i Finland sjönk snabbare än inom euroområdet år 2013

Enligt Eurostat sjönk detaljhandelns arbetsdagskorrigerade försäljningsvolym i Finland med 1,2 procent år 2013 från år 2012. Inom euroområdet sjönk försäljningsvolymen med 0,8 procent och inom hela EU med 0,1 procent. Av de nordiska länderna ökade detaljhandelns försäljningsvolym kraftigast i Sverige, där ökningen var 2,3 procent från år 2012.

Detaljhandelns arbetsdagskorrigerade försäljningsvolym, årsförändring i olika länder år 2013, %

Detaljhandelns arbetsdagskorrigerade försäljningsvolym, årsförändring i olika länder år 2013, %

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/01/klv_2014_01_2014-03-14_tie_002_sv.html