Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.4.2014

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i februari med 0,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,4 procent i februari jämfört med februari 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,8 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,6 procent från föregående år. Inom partihandeln minskade försäljningen med 1,9 procent, men inom bilhandeln ökade den med 9,1 procent från året innan. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,1 procent i februari jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i februari med 1,2 procent från februari året innan. Inom partihandeln sjönk försäljningsvolymen med 0,5 procent, medan försäljningsvolymen inom bilhandeln steg med 9,2 procent. Det innebär att försäljningsvolymen inom hela handeln ökade med 0,5 procent i februari jämfört med året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen upp med 0,6 procent under januari-februari jämfört med motsvarande period året innan

Under januari-februari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,1 procent och inom bilhandeln med 11,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 1,3 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari-februari 0,6 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/02/klv_2014_02_2014-04-14_tie_002_sv.html