Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2014

Försäljningen inom hela handeln minskade i april med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,8 procent i april jämfört med april 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 6,4 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,7 procent från föregående år. Inom partihandeln minskade försäljningen med 1,3 procent och inom bilhandeln med 4,1 procent från föregående år. Inom hela handeln gick försäljningen således ned med 0,8 procent i april jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Att påsken i år inföll i april, medan den i fjol var i månadsskiftet mars–april, bidrog för sin del till ökningen av försäljningen inom detaljhandeln. Att påsken infaller under olika månader syns särskilt i utvecklingen av försäljningen av mat under mars–april.

Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen i april med 1,8 procent från april året innan. Inom partihandeln sjönk försäljningsvolymen med 0,2 procent och inom bilhandeln med 4,2 procent. Försäljningsvolymen inom hela handeln visade en minskning på 0,1 procent i april jämfört med året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningen inom bilhandeln ökade under januari-april med 5,5 procent från motsvarande period året innan

Under januari–april ökade försäljningen inom bilhandeln med 5,5 procent och inom detaljhandeln med 0,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot sjönk försäljningen inom partihandeln med 1,6 procent under motsvarande period. Under januari–april 2014 var försäljningen inom hela handeln 0,3 procent mindre än året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Tiina Talvio 029 551 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/04/klv_2014_04_2014-06-13_tie_002_sv.html