Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-07-15)
G Handel 12/2013 0,4 0,7 0,3
01/2014 1,3 0,6 -0,7
02/2014 -0,1 -1,2 -1,1
03/2014 -2,0 -0,6 1,4
04/2014 -0,8 -0,4 0,4
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 12/2013 1,3 0,5 -0,8
01/2014 13,4 12,6 -0,8
02/2014 9,1 6,8 -2,3
03/2014 6,6 7,5 0,9
04/2014 -4,1 -3,2 0,9
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 12/2013 1,4 2,2 0,8
01/2014 -1,7 -1,7 0,0
02/2014 -1,9 -2,9 -1,0
03/2014 -4,0 -1,9 2,1
04/2014 -1,3 -1,3 0,0
47 Detaljhandel utom med motorfordon 12/2013 -1,4 -1,7 -0,3
01/2014 2,1 0,3 -1,8
02/2014 -0,4 -1,0 -0,6
03/2014 -1,5 -1,2 0,3
04/2014 1,8 2,3 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 12/2013 0,2 0,4 0,2
01/2014 4,3 3,4 -0,9
02/2014 0,8 1,0 0,2
03/2014 -3,5 -4,6 -1,1
04/2014 6,4 6,5 0,1
Varuhushandel (4719) 12/2013 -1,7 -2,4 -0,7
01/2014 3,8 3,1 -0,7
02/2014 -1,6 -2,7 -1,1
03/2014 -1,6 -0,6 1,0
04/2014 -1,7 -0,8 0,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2010 -0,3 0,9
2011 -0,8 1,1
2012 -0,7 0,9
Bilhandel (45) 2010 -1,5 2,9
2011 -2,6 2,6
2012 0,6 2,3
Partihandel (46) 2010 0,1 1,0
2011 -0,5 1,2
2012 -0,8 1,1
Detaljhandel (47) 2010 -0,6 0,8
2011 -1,1 1,1
2012 -0,7 0,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2010 -0,3 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,5 0,7
Varuhushandel (4719) 2010 0,1 0,9
2011 -0,1 0,4
2012 0,1 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Talvio 029 551 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/05/klv_2014_05_2014-07-15_rev_001_sv.html