Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2014

Försäljningen gick ned i augusti inom handelns alla näringsgrenar

Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 1,7 procent i augusti jämfört med augusti 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 0,2 procent och inom varuhushandeln med 1,4 procent från föregående år. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 3,2 procent och inom bilhandeln med 0,3 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 2,4 procent från augusti 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i augusti med 1,8 procent och inom partihandeln med 2,5 procent från augusti året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningsvolymen med 0,6 procent från året innan. Försäljningsvolymen inom hela handeln minskade i augusti med 2,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,6 procent under januari-augusti jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–augusti minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,7 procent och inom partihandeln med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 3,0 procent jämfört med januari–augusti 2013. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,6 procent under motsvarande period.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/08/klv_2014_08_2014-10-14_tie_002_sv.html