Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2014 04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-12/2014 01/2015
Handeln totalt (G) -0,3 -0,3 -0,2 -1,9 -0,7 -8,8
Bilhandel (45) 8,9 -0,3 0,6 0,6 2,3 -11,3
Partihandel (46) -2,0 -0,1 0,1 -2,7 -1,2 -12,0
Detaljhandel (47) -0,7 -0,5 -1,0 -1,3 -0,9 -2,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -0,4 1,3 1,0 -0,4 0,4 -1,4
Varuhushandel (4719) 3) 0,4 -2,2 -1,7 -4,2 -2,1 -1,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,3 procent år 2013 enligt företagsregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,8 procent år 2013 enligt företagsregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.03.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2015, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/01/klv_2015_01_2015-03-12_tau_001_sv.html