Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2015

Försäljningen inom hela handeln minskade i oktober med 6,5 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen alltjämt i oktober inom handelns näringsgrenar undantaget bilhandeln. Av näringsgrenarna inom handeln var försäljningsminskningen störst inom partihandeln, dvs. 10,3 procent jämfört med året innan. Inom detaljhandeln var minskningen 2,6 procent från året innan. Minskningen inom detaljhandeln var rätt jämnt fördelad på dagligvaruhandeln och varuhushandeln. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen i oktober med 2,4 procent och inom varuhushandeln med 2,8 procent från föregående år. Inom bilhandeln däremot ökade försäljningen med 0,7 procent från oktober år 2014. Den kraftiga minskningen inom partihandeln gjorde att försäljningen inom hela handeln sjönk med totalt 6,5 procent jämfört med året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/10/klv_2015_10_2015-12-15_tie_002_sv.html