Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-12/2015 01/2016
Handeln totalt (G) -3,1 -3,0 -3,2 -0,9 -2,5 -0,5
Bilhandel (45) -1,1 -0,6 3,1 7,2 2,1 8,9
Partihandel (46) -4,7 -4,3 -5,7 -3,5 -4,5 -2,6
Detaljhandel (47) -0,9 -1,7 -1,3 0,7 -0,8 -1,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -1,4 -2,7 -2,4 -0,7 -1,8 -1,9
Varuhushandel (4719) 3) -0,9 -4,1 -2,3 0,0 -1,7 0,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/01/klv_2016_01_2016-03-14_tau_001_sv.html