Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-02/2016 02/2016
Handeln totalt (G) -3,1 -3,0 -3,3 -1,0 0,0 1,9
Bilhandel (45) -1,0 -0,7 3,0 7,0 10,6 12,4
Partihandel (46) -4,7 -4,3 -5,8 -3,5 -2,4 -1,0
Detaljhandel (47) -0,9 -1,7 -1,3 0,6 -0,2 2,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -1,4 -2,7 -2,4 -0,8 0,0 2,3
Varuhushandel (4719) 3) -0,8 -4,1 -2,3 0,0 0,7 2,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/02/klv_2016_02_2016-04-15_tau_001_sv.html