Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.4.2016

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i mars med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,3 procent i mars jämfört med mars 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade däremot inom detaljhandeln med 1,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i mars med 2,4 procent och försäljningsvolymen med 3,6 procent från motsvarande period året innan. Både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln var utvecklingen av omsättningen svagare än utvecklingen av försäljningsvolymen, vilket berodde på nedgång i priserna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/03/klv_2016_03_2016-04-26_tie_001_sv.html