Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 01-04/2016 04/2016
Handeln totalt (G) -3,0 -3,3 -1,2 -0,8 -0,7 -0,5
Bilhandel (45) -0,6 3,2 6,8 7,4 8,8 12,8
Partihandel (46) -4,3 -5,7 -3,9 -2,9 -3,3 -4,5
Detaljhandel (47) -1,7 -1,3 0,6 -0,5 -0,1 1,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -2,8 -2,4 -0,9 0,8 0,2 -1,6
Varuhushandel (4719) 3) -4,1 -2,3 0,0 -1,2 1,6 10,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/04/klv_2016_04_2016-06-15_tau_001_sv.html