Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 01-05/2016 05/2016
Handeln totalt (G) -3,0 -3,2 -1,2 -0,8 0,6 4,0
Bilhandel (45) -0,6 3,1 7,0 7,3 10,5 16,7
Partihandel (46) -4,3 -5,6 -3,9 -3,0 -1,7 2,4
Detaljhandel (47) -1,8 -1,3 0,6 -0,5 0,5 1,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -2,8 -2,5 -0,9 0,7 0,4 2,1
Varuhushandel (4719) 3) -4,1 -2,3 0,0 -1,2 1,6 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.07.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/05/klv_2016_05_2016-07-15_tau_001_sv.html