Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 01-09/2016 09/2016
Handeln totalt (G) -1,2 -0,9 2,1 0,9 0,7 2,2
Bilhandel (45) 7,0 7,1 13,6 8,4 9,8 10,3
Partihandel (46) -3,9 -3,0 -0,1 -1,2 -1,4 -0,4
Detaljhandel (47) 0,6 -0,6 1,4 1,5 0,8 3,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -0,8 0,6 0,5 0,2 0,4 3,0
Varuhushandel (4719) 3) 0,0 -0,9 3,9 4,9 2,7 4,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/09/klv_2016_09_2016-11-15_tau_001_sv.html