Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 01-10/2016 10/2016
Handeln totalt (G) -1,2 -0,9 2,0 1,0 0,7 0,1
Bilhandel (45) 7,0 7,3 13,7 8,7 9,2 2,9
Partihandel (46) -3,8 -3,0 -0,1 -1,0 -1,3 -0,5
Detaljhandel (47) 0,5 -0,6 1,3 1,4 0,7 0,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -0,7 0,7 0,5 0,1 0,2 -1,6
Varuhushandel (4719) 3) 0,0 -0,9 3,9 4,9 2,3 -0,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/10/klv_2016_10_2016-12-15_tau_001_sv.html