Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-12/2016 01/2017
Handeln totalt (G) -0,9 2,1 0,8 3,1 1,3 7,7
Bilhandel (45) 7,3 13,9 8,7 6,7 9,1 10,6
Partihandel (46) -3,0 -0,1 -1,2 3,7 -0,1 10,2
Detaljhandel (47) -0,6 1,3 1,2 1,0 0,8 2,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 0,6 0,4 -0,1 0,6 0,4 1,9
Varuhushandel (4719) 3) -0,9 3,9 4,9 -0,3 1,8 -4,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,6 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,2 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/01/klv_2017_01_2017-03-15_tau_001_sv.html