Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-02/2017 02/2017
Handeln totalt (G) -0,9 2,0 0,9 3,2 5,7 1,7
Bilhandel (45) 7,3 13,9 8,7 6,6 5,0 -1,0
Partihandel (46) -3,1 -0,2 -1,1 3,9 7,9 3,0
Detaljhandel (47) -0,6 1,3 1,2 0,8 2,4 1,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 0,6 0,4 -0,1 0,4 1,4 0,4
Varuhushandel (4719) 3) -0,9 3,9 4,9 -0,3 -2,3 -0,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,6 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,2 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/02/klv_2017_02_2017-04-13_tau_001_sv.html