Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 01-05/2017 05/2017
Handeln totalt (G) 2,1 1,0 3,1 6,7 4,4 4,5
Bilhandel (45) 13,9 8,7 6,5 7,0 4,3 9,8
Partihandel (46) -0,1 -0,9 3,8 9,3 6,1 4,9
Detaljhandel (47) 1,3 1,2 0,7 2,2 1,5 1,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 0,3 -0,1 0,2 0,7 1,4 1,4
Varuhushandel (4719) 3) 3,9 4,9 -0,3 -1,0 -0,6 1,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,6 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,2 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/05/klv_2017_05_2017-07-12_tau_001_sv.html