Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 01-07/2017 07/2017
Handeln totalt (G) 1,0 3,1 6,6 2,4 4,6 5,8
Bilhandel (45) 8,7 6,5 6,9 2,5 5,1 8,1
Partihandel (46) -0,9 3,8 9,1 2,9 6,1 8,0
Detaljhandel (47) 1,2 0,7 2,2 1,5 1,8 1,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -0,1 0,2 0,7 2,3 1,5 1,0
Varuhushandel (4719) 3) 4,9 -0,3 -1,0 0,6 -0,4 -1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,6 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,2 procent år 2015 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.09.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/07/klv_2017_07_2017-09-15_tau_001_sv.html