Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-12/2017 12/2017
Handeln totalt (G) 6,6 2,4 5,4 4,5 4,7 1,5
Bilhandel (45) 7,1 2,4 4,1 3,7 4,3 -2,3
Partihandel (46) 9,2 3,0 7,9 5,8 6,4 1,5
Detaljhandel (47) 2,1 1,3 2,1 2,7 2,0 2,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 0,7 2,1 2,3 1,5 1,7 2,1
Varuhushandel (4719) 3) -0,9 0,7 -0,4 3,1 0,8 5,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,8 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 10,9 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2017, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/12/klv_2017_12_2018-02-14_tau_001_sv.html