Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2018 04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 01-12/2018 12/2018
Handeln totalt (G) 4,1 5,2 3,2 2,4 3,7 -1,7
Bilhandel (45) 2,7 8,0 2,8 0,2 3,5 -2,9
Partihandel (46) 4,7 5,9 4,0 2,9 4,4 -2,8
Detaljhandel (47) 3,6 2,9 2,0 2,4 2,7 0,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 4,8 2,9 3,3 3,0 3,4 0,9
Varuhushandel (4719) 3) 4,2 1,6 0,9 0,5 1,6 0,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,8 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 10,9 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2018, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/12/klv_2018_12_2019-02-14_tau_001_sv.html