Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2018 09-11/2018 12/2018-02/2019 03-05/2019 01-05/2019 05/2019
G Hela handeln Omsättning 4,1 2,3 1,4 1,2 1,1 -0,7
Försäljningsvolym 0,5 -1,0 0,0 -0,2 -0,2 -1,6
45 Bilhandel Omsättning 5,2 -1,1 -0,3 -3,0 -2,0 -4,6
Försäljningsvolym 5,0 -0,8 0,6 -2,8 -1,6 -4,7
46 Partihandel Omsättning 5,2 3,2 1,4 1,9 1,7 0,2
Försäljningsvolym -0,6 -2,3 -1,2 -0,7 -0,8 -1,6
47 Detaljhandel Omsättning 1,9 2,2 2,0 2,0 1,8 -0,3
Försäljningsvolym 0,7 1,2 1,6 2,1 1,7 0,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 4,1 2,5 2,0 2,0 1,6 0,0
Försäljningsvolym 0,8 -0,9 -0,5 0,2 -0,3 -1,4
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning -0,8 0,9 1,7 2,5 2,0 0,7
Försäljningsvolym -1,6 -0,1 0,9 2,3 1,7 0,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning -0,5 1,6 1,4 1,9 1,8 -1,1
Försäljningsvolym 1,1 3,1 2,9 3,9 3,6 0,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/05/klv_2019_05_2019-07-15_tau_001_sv.html