Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 01-06/2019 06/2019
G Hela handeln Omsättning 3,3 2,4 0,9 2,0 1,5 2,9
Försäljningsvolym -0,2 -0,3 -0,5 1,2 0,4 3,1
45 Bilhandel Omsättning 2,4 -0,6 -1,2 -0,9 -1,1 2,8
Försäljningsvolym 2,4 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 2,9
46 Partihandel Omsättning 4,2 3,2 1,3 2,1 1,7 1,8
Försäljningsvolym -1,5 -1,6 -1,4 0,7 -0,3 2,2
47 Detaljhandel Omsättning 2,3 2,4 1,5 2,9 2,2 4,7
Försäljningsvolym 1,2 1,6 1,4 2,9 2,2 4,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 3,9 3,0 1,0 2,8 1,9 3,7
Försäljningsvolym 0,5 -0,2 -1,1 1,0 0,0 2,0
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 1,1 0,7 1,4 4,2 2,9 7,5
Försäljningsvolym 0,0 -0,1 1,0 3,8 2,5 6,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 0,3 1,5 2,0 2,9 2,5 4,6
Försäljningsvolym 1,9 3,1 3,5 4,8 4,2 6,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/06/klv_2019_06_2019-08-14_tau_001_sv.html