Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2018 11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 01-07/2019 07/2019
G Hela handeln Omsättning 3,0 1,7 1,8 1,1 1,3 1,1
Försäljningsvolym -0,5 -0,2 0,2 0,8 0,4 0,9
45 Bilhandel Omsättning 2,3 -2,3 -0,8 0,0 -0,8 1,0
Försäljningsvolym 2,6 -1,6 -0,3 0,1 -0,5 1,1
46 Partihandel Omsättning 3,7 2,5 2,0 0,8 1,5 0,4
Försäljningsvolym -2,1 -0,9 -1,0 0,2 -0,3 -0,1
47 Detaljhandel Omsättning 2,1 2,0 2,8 2,1 2,1 2,1
Försäljningsvolym 0,9 1,6 2,6 2,3 2,1 2,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,8 2,2 2,6 1,2 1,6 0,2
Försäljningsvolym -0,7 -0,6 0,6 -0,3 -0,2 -1,3
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 0,9 1,2 3,1 4,4 3,3 5,8
Försäljningsvolym -0,1 0,5 2,8 4,0 2,9 5,4
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,0 1,3 3,0 2,6 2,5 4,1
Försäljningsvolym 2,7 2,8 4,9 4,5 4,3 6,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/07/klv_2019_07_2019-09-12_tau_001_sv.html